Obchodné podmienky pre veľkoobchod

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

Predávajúcim:

TOMECOLLECTION SK s.r.o.

IČO:48247367

DIČ:2120102413

IČ DPH:SK2120102413

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 40016/N.

 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke zabavnapyrotechnika-velkoobchod.sk

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Korešpondenčná adresa:

TOMECOLLECTION SK s.r.o.

Ivánka pri Nitre

Novozámocká 1/185

E-mail: vo@zabavnapyrotechnika-velkoobchod.sk

Tel.:  0915984429

Číslo účtu:3538601151/0200

v tvare IBAN:SK 82 0200 0000 0035 3860 1151

A kupujúcim

Kupujúci je povinný mať platné Ičo a dič,musí biť fizická osoba alebo právnická osoba podnikateľ. Súkromná osoba nepodnikateľ nemajú možnosť u nás zakupovať tovar. V prípade že nám zákazník k objednávke nedodá ičo alebo dič do 5 dní bude jeho objednávka zrušená.

O