Doprava ADR V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty.

Od roku 2016 naša firma ponúka prepravu zábavnej pyrotechniky, ako aj nebezpečných vecí svojim zákazníkom.

Naše vozidlá s celkovou nosnosťou do 1250 kg alebo do 9400 kg, sú špeciálne prerobené na prevoz výbušnín a zábavnej pyrotechniky a majú potrebné osvedčenia. 

Podlimitné množstvá, kedy nie je potrebná preprava zábavnej pyrotechniky podľa pravidiel ADR, teda môžete si prevážať aj sami.

1,4G         333kg celková čistá hmotnosť výbušnej zlože (NEC)

1,3G         20kg celková čistá hmotnosť výbušnej zlože (NEC)

1,1G         20kg celková čistá hmotnosť výbušnej zlože (NEC)

- znaky 1,4G/1,3G/1,1G máte na každom prepravnom obale - teda transportnom kartóne.

- zábavná pyrotechnika sa smie prepravovať len v originálnom prepravnom obale

V prípade odberu pyrotechniky rôznych kategórií sa stanovuje podľa ADR prepravný index. Podľa tohto indexu vám dokážeme určiť, či si môžete pyrotechniku prepraviť sami, alebo je potrebné vozidlo, spĺňajúce špeciálne požiadavky v zmysle ADR.

Doprava ADR V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty.

Od roku 2016 naša firma ponúka prepravu zábavnej pyrotechniky, ako aj nebezpečných vecí svojim zákazníkom.

Naše vozidlá s celkovou nosnosťou do 1250 kg alebo do 9400 kg, sú špeciálne prerobené na prevoz výbušnín a zábavnej pyrotechniky a majú potrebné osvedčenia. 

Podlimitné množstvá, kedy nie je potrebná preprava zábavnej pyrotechniky podľa pravidiel ADR, teda môžete si prevážať aj sami.

1,4G         333kg celková čistá hmotnosť výbušnej zlože (NEC)

1,3G         20kg celková čistá hmotnosť výbušnej zlože (NEC)

1,1G         20kg celková čistá hmotnosť výbušnej zlože (NEC)

- znaky 1,4G/1,3G/1,1G máte na každom prepravnom obale - teda transportnom kartóne.

- zábavná pyrotechnika sa smie prepravovať len v originálnom prepravnom obale

V prípade odberu pyrotechniky rôznych kategórií sa stanovuje podľa ADR prepravný index. Podľa tohto indexu vám dokážeme určiť, či si môžete pyrotechniku prepraviť sami, alebo je potrebné vozidlo, spĺňajúce špeciálne požiadavky v zmysle ADR.